EuroFunds.INFO  
Expert information on European funding and Project development
 
The Program period 2007-213 has ended. New information about funding of European projects will be posted after the European legislation for the new program period 2014-2020 will be published and analysed by our experts. Програмният период 2007-2013 г. приключи. Нова информация за финансирането на европейски проекти ще бъде публикувана, след като новата европейска правна рамка бъде обнародвана и анализирана от нашите експерти. Программный период 2007-2013 окончен. Новая информация о финансировании европейских проектов будет публикована после принятия новой европейской правовой рамки и ее анализа нашими експертами.